VD utnämningar, Rimaster Poland och Rimaster Ningbo

Från och med den 1 mars 2012 har Iwona Uszakiewicz utsetts till VD för Rimaster Poland och Yong Shen till VD för Rimaster Ningbo i Kina.

Läs mer i bifogade PDF-fil.

© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.