Tomas Stålnert blir ny VD och koncernchef för Rimaster

Tomas Stålnert har utnämnts till ny VD och koncernchef från 1 januari 2015 i verkstadskoncernen Rimaster AB. Jan-Olof Andersson övergår till en roll som arbetande vice styrelseordförande, med särskilt ansvar för bl.a. strategisk affärsutveckling.

- Tomas har innehaft olika ledande positioner såväl i Sverige som utomlands och har sedan 2009 varit anställd inom Rimaster. Hans erfarenhet och branschkunskap gör honom till en kompetent efterträdare till Jan-Olof Andersson, säger Per Carlsson, Rimasters styrelseordförande och huvudägare.

 

- Att Tomas nu tar över den samlade operativa ledningen för koncernen har vuxit fram i nära dialog mellan mig och Jan-Olof Andersson. Rimaster står stadigt på flera ben idag och har utvecklats mycket starkt under Jan-Olofs ledarskap, summerar Per Carlsson.

 

- Det här ska bli fantastiskt spännande och roligt, säger Tomas Stålnert. Jag har arbetat på olika ledande positioner i de olika Rimasterföretagen och i koncernledningen sedan våren 2009, och ser fram emot att få leda den fortsatta utvecklingen av Rimaster gruppen.

 

- För mig är det dags att ta ett nytt steg, säger avgående VD Jan-Olof Andersson. Jag har varit VD och verksam i Rimaster sedan 2003 och det har varit en fantastiskt spännande och utvecklande resa. Vi har gått från att vara en spelare i Sverige till att bli en vass global aktör med verksamhet i flera länder och världsdelar.

 

- Jag kommer i min nya roll som arbetande vice styrelseordförande fokusera på några nyckelområden, bl.a. Rimasters strategiska affärsutveckling. Jag får också tid för styrelsearbete och annan verksamhet, såsom att utveckla det av mig och Per Carlsson gemensamt ägda Regenten Fastighets AB, som äger och förvaltar såväl kommersiella lokaler som bostadsfastigheter, summerar Jan-Olof Andersson.

 

Om Tomas Stålnert

 

Tomas Stålnert, född 1971, är gift och har 2 barn. Under sin karriär inom bl.a. Ericsson-koncernen, Flextronics SonyEricsson och ContiTech Hycop, har han innehaft flera ledande chefsbefattningar, och även varit verksam under längre tid i Kina.

 

Om Rimaster

 

Rimaster AB är en utvecklingspartner och tillverkare av kompletta elsystem, elektronik, mekanik och hytter till specialfordon. Kunderna kännetecknas av världsledande produktägare inom olika branscher, bl.a. tunga transport- och specialfordon och inom industriautomation.

 

Rimaster AB har sitt huvudkontor i Rimforsa mellan Linköping och Vimmerby. Rimaster har enheter för design, utveckling och tillverkning i Rimforsa, Söderhamn och Horn i Sverige, i Czaplinek och Borne Sulinowo i nordvästra Polen samt i Ningbo, söder om Shanghai i Kina. Säljkontor finns i Belgien och Frankrike.

 

För ytterligare information, kontakta gärna

 

Jan-Olof Andersson, VD och koncernchef för Rimaster AB, tel 0708-19 44 22
Tomas Stålnert, tillträdande VD och koncernchef för Rimaster AB, tel 0733-66 40 01
Per Carlsson, styrelseordförande för Rimaster AB, tel 0705-67 44 48

 

Ladda hem artikeln som PDF

 

Ladda hem högupplöst bild

Jan-Olof Andersson, Tomas Stålnert och Per Carlsson
© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.