Rimaster startar handelsbolag i Kina

Rimaster AB har nyligen erhållit en ”Business License” från kinesiska myndigheter innefattande tillstånd att bedriva handel med Kina.

Under 2008 etablerade Rimaster sin första kinesiska verksamhet i Ningbo strax söder om Shanghai. Det huvudsakliga syftet med etableringen var att kunna erbjuda lokal produktion av kablage och elskåp åt globala kunder, avsett för den kinesiska marknaden.

 

Utvecklingen har varit stark allt sedan starten och för närvarande arbetar nästan 90 personer på fabriken. Verksamheten omfattar nu också produktion av tekniskt och kommersiellt stabila produkter avsedda för den Europeiska marknaden samt produkter med hög kinesisk materialandel.

 

Nyligen har ytterligare ett viktigt steg tagits kring att utveckla Rimaster i och med starten av handelsbolaget Ningbo Rimaster Trading Co., Ltd. Handelsbolaget kommer att utgöra en viktig del i att globalt försörja Rimaster-gruppen och dess kunder med material som producerats i Kina.

 

Som VD för bolaget är Ding ”Steven” Shi utsedd. Steven är också är tekniskt ansvarig vid Rimasters producerande bolag i Ningbo.

 

”Genom att upprätta ett handelsbolag i Kina ger vi våra kunder ytterligare möjligheter att dra nytta av vår globala verksamhet” säger Jan-Olof Andersson, Chief Executive Officer på Rimaster AB.

 

Ytterligare information finns i bifogade PDF-fil. 

© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.