Rimaster Poland UL certifierade

Rimaster koncernens verksamhet i Polen har erhållit UL certifiering för tillverkning av kablage

Från och med den 10 oktober 2011 är Rimaster Poland UL certifierade för tillverkning av kablage. Certifieringen utgör ett viktigt led i att möta nuvarande och kommande kunders krav i Rimaster-gruppens fortsatta expansion.

 

Läs mer i bifogade pdf-fil

© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.