Rimaster Poland – Organisationsförändringar

Rimaster genomför per den 17 maj 2011, en organisationsförändring vid Rimasters polska bolag.

Norbert Heib, nuvarande VD i Rimaster Poland, utses till Manager Technical Sales and support, vilket är en ny funktion i Rimaster koncernledning. Norbert kommer driva koncerngemensamma projekt för att ytterligare stärka Rimasters internationalisering, bl.a. uppbyggnad av hyttproduktion vid verksamheten i Polen.

 

Tomas Stålnert, VD för Rimaster Electrosystem och med koncernövergripande operationellt ansvar, övertar rollen som VD för Rimaster Poland. I samband med ovanstående förändring utses samtidigt Iwona Uszakiewicz, idag Logistikchef i Rimaster Polen, till vice VD och Operations Manager för Rimaster Poland.

Ladda ner eller öppna pdf
© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.