Rimaster Ningbo erhåller ”Best Supplier Reward” av Atlas Copco i Kina

Rimaster Ningbo har erhållit Atlas Copcos utmärkelse ”Best Supplier Reward”. Rimaster erhöll utmärkelsen baserat på service, kundorientering, kommunikation och leveranssäkerhet, resulterande i hög SQE (Supplier Quality Excellence).

Läs mer i bifogade PDF-fil.

© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.