Rimaster går för fullt – nyanställer i Sverige och i Kina

Verkstadskoncernen Rimaster AB fortsätter sin tillväxt.

Gruppen har efter finanskrisen inte bara återhämtat sig utan även fått en reell tillväxt i såväl volym som lönsamhet. Det är främst en målmedveten satsning på Europamarknaden, som givit resultat och Rimasters nya kontor i Belgien genererar en stabil tillväxt. Med utökade produktionsresurser i bl.a. Kina – där personalstyrkan tredubblats sedan förra sommaren, från ca 25 till fler än 80 medarbetare – är Rimaster som företagsgrupp idag väl rustad att fortsatt möta sina kunders globala expansion. I Sverige sker en fortsatt satsning på utveckling och konstruktion, och nyanställningar sker av bl.a. el- och elektronikkonstruktörer.

 

Läs mer i bifogad pdf

Ladda ner eller öppna pdf
© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.