Rimaster får stororder från BT Products AB

Rimaster AB har tecknat ett omfattande samarbetsavtal med BT Products AB i Mjölby, en del av Toyota Material Handling, om utveckling och leverans av kompletta batterikablage för truckar.

Avtalet är över en femårsperiod värt ca 200 miljoner kronor, och kommer efterhand, när volymleveranserna inleds efter sommaren, att trygga drygt ett tiotal arbetstillfällen vid Rimasters anläggningar i Rimforsa, söder om Linköping. Med anledning av avtalet med BT Products AB, investerar också Rimaster ca 3 miljoner kronor i en ny produktionslina.


Ytterligare information finns i bifogade PDF-fil.

© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.