En ny generations maskinhytter – Rimaster presenterar Ag-riCab

Vid en kundträff i Belgien, kunde Rimasters tillträdande VD Tomas Stålnert och projektledaren Bart Lowette presentera det första förserieexemplaret av ”Ag-riCab”, den unika nya hytt för framförallt jordbruksmaskiner som Rimaster utvecklat med början 2012.

Verkstadsföretaget Rimaster har sedan lång tid arbetat med tillverkning och montering av hytter till bl.a. lagertruckar och gruvmaskiner, men Ag-riCab är den första helt egna grundkonstruktionen. Ag-riCab är konstruerad i samråd med en grupp europeiska maskintillverkare och utvecklad och byggd vid Rimaster Cab & Mechanics anläggning i Horn i södra Östergötland.

Ag-riCab kom fram som ett svar på ett uttalat kundbehov, och är den första ”generiska” hytten i sitt slag; en hytt som är lätt att anpassa till olika typer av jordbruksmaskiner, från olika tillverkare. Tidigare har framförallt mindre tillverkare av specialmaskiner för jordbruket varit tvungna att köpa en standardhytt, för att sedan endera bygga om hytten kraftigt eller anpassa maskinen efter hytten. Med den nya Ag-riCab kan maskintillverkarna i stället optimera sin maskin, eftersom hytten, trots att det är en relativt standardiserad konstruktion, är moduluppbyggd och därmed lätt att anpassa efter olika maskintyper. Flexibiliteten är betydande och ger därmed maskintillverkarna en kostnadseffektivitet och förmåga till egna kundanpassningar, som man tidigare har saknat.

I samband med utvecklingen av Ag-riCab, har Rimaster kunnat arbeta helt förutsättningslöst, utan att behöva luta sig mot ett ”arv” av tidigare konstruktioner, och det har bl.a. resulterat i flera nya, unika lösningar. Så har Rimaster t.ex. utvecklat en ny typ av elektriskt manövrerad skjutdörr, kallad ”riMove”, som ger en högre komfort för maskinföraren. Vidare är Ag-riCab försedd med övertrycksventilation, vilket gör att hytten uppfyller de högsta kraven på förarkomfort vad gäller skydd för bl.a. damm och aerosoler, definierade i ISO-standarden EN 15695 Cat4.

- Att nu kunna presentera den första färdiga Ag-riCabhytten är en milstolpe i vår historia, säger Tomas Stålnert. Det handlar inte bara om att det är en ny produkt, utan väl så mycket om att Ag-riCab är ett tydligt exempel på den filosofi, som under decennier burit Rimaster – lyhördheten för kundbehov.

 

- När vi i olika sammanhang mötte kunder och andra på t.ex. mässor för att diskutera elsystem och kablage, visade det sig snart att många mindre tillverkare av olika typer av lantbruksmaskiner hade ett gemensamt problem – att få tag i bra hytter. Med Bart Lowette, verksam vid Rimaster i Belgien, som projektledare började vi i samråd med några olika företag skissa på en generisk hytt, och nu, knappt två år senare, är den färdig för att köras i kommersiella prov. Vi ser nu en stor potentiell marknad för Ag-riCab i de stora jordbruksländerna ute i Europa, något vi är oerhört stolta över, summerar Tomas Stålnert.
 

För ytterligare information, kontakta gärna

Anders Jonliden, VD för Rimaster Cab & Mechanics, tel 0708 -72 08 77
Bart Lowette, projektledare för Ag-riCab, tel +32 479 11 59 39

Ladda hem artikeln som PDF

© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.