Alla enheter i Rimaster gruppen nu ISO 14001 certifierade

I våras startades ett projekt vid Rimaster i Söderhamn och Horn med målet att certifiera båda enheterna gentemot ISO 14001 under hösten. Certifieringsrevisionen ägde rum i slutet av oktober med godkänt resultat.

Lars Lundberg, kvalitetsansvarig vid Rimaster i Söderhamn, har varit projektledare:

 

- Jag är mycket nöjd med resultatet efter den genomförda revisionen och jag vill rikta ett speciellt tack till alla de medarbetare som varit med och bidragit i projektet. Det känns mycket bra att vi nu har ett bevis på att vi arbetar systematiskt med vårt miljöarbete vid våra enheter i Söderhamn och i Horn.

 

Peter Haglund, kvalitetsansvarig i Rimaster AB:

 

- Det är givetvis oerhört viktigt för oss att ständigt arbeta med förbättringar i vår verksamhet och miljöområdet är absolut inget undantag. Att våra enheter i Söderhamn och Horn nu också är certifierade gentemot ISO 14001, precis som alla andra enheter inom Rimaster, är mycket glädjande.

 

Alla enheter inom Rimaster är sedan tidigare certifierade gentemot ISO 9001. I och med ISO 14001 certifieringen av enheterna i Söderhamn och Horn så är nu samtliga producerande enheter certifierade både mot ISO 9001 och ISO 14001.

 

För ytterligare information, kontakta gärna

 

Peter Haglund, VP Quality & IT, Rimaster AB i Rimforsa, tel 0494 – 795 54
Lars Lundberg, Quality, Rimaster Electrosystem AB i Söderhamn, tel 0270 – 400 494
Pierre Vernersson, Quality, Rimaster Cab & Mechanics AB i Horn, tel 0494 – 795 19

 

Ladda hem artikeln som PDF

© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.