Vision

Vi är en partner som skapar enkelhet för vår kund och som sätter standarden i den globala industrin.

Vi erbjuder utveckling och produktionskapacitet inom el, elektronik och mekanik med målsättningen att vara en värdefull partner i kundernas leverantörskedja.

Enkelhet har alltid högsta prioritet hos oss. För att ständigt tillföra mera värde till våra kunder jobbar vi kontinuerligt för att förenkla våra processer, minimera administration och att eliminera byråkrati.

Vi vill vara ett inspirerande företag för kunder att samarbeta med och för anställda att arbeta hos.

© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.