Rimaster som partner

Rimasters samarbete med Malwa började våren 2009. Malwa, då ett ungt företag, behövde hjälp med att snabbt ta fram ett elsystem för sin nya miniskotare, Malwa 360.

 

Efter en inledande genomgång med Malwa, fick Rimaster Development cirka sex veckor på sig för att utforma elsystemet, skapa tillverkningsunderlag och även tillverka kablagen, skriva ett program för maskinens funktion samt montera och driftsätta maskinen.

 

Maskinen introducerades under Elmiamässan i början av juni 2009, och rönte stor uppmärksamhet. Malwa 360 togs fram för att möta ett behov av mindre beståndsgående skogsmaskiner. Sedan dess har Malwa kunnat lägga framgång till framgång och den senaste maskinen, Malwa 560, är bas i en hel familj av skotare.

 

Rimaster har varit en utvecklingspartner till Malwa alt sedan den första generationen skogsmaskiner, och är stolta över att ha fått vara delaktiga i företagets framgångar. Malwa är nu också först med att ta riFuse – Rimasters nya, unika digitala elcentral – i drift och alla nya Malwa 560 levereras med riFuse som en integrerad del av elsystemet.

 

Läs mer om Malwa här: www.malwa.se

© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.