Samverkan

Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer med utbildningsinstitutioner på alla nivåer, från grundskola till universitet.

 

Ett exempel är vårt långsiktiga samarbete med HELIX Vinn Excellence Centre vid Linköpings Universitet inom projektet “Coordinated Management – leadership and managerial work in a distributed and resource restricted organization”(samordnad förvaltning - ledarskap och chefsarbete i en distribuerad och resursbegränsad organisation). Du hittar mer information på http://www.liu.se/helix/.

 

Du som är student och söker praktikplats eller letar efter ett företag där du kan genomföra din avhandling. Välkommen att kontakta oss, vi är alltid intresserade.

© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.