Personalpolicy

Rimaster har en aktiv, strategisk och värdeskapande HR-policy som säkerställer en ständig kompetensutveckling och strategisk kompetensförsörjning.

Personalpolicy:

Rimasters Staff Policy
© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.