#

Rimaster products

Produktområdet ”Rimaster products” är nytt sedan 2013 och omfattar egenutveckling av komponenter och hytter för i huvudsak specialfordon.

Med en bakgrund i decenniers utveckling av främst elsystem och komponenter för dessa, samt utveckling och tillverkning av hytter för olika typer av specialfordon och andra maskiner, har Rimaster samlat sina erfarenheter i två olika produktfamiljer.

riFuse är en digital styr- och kontrollenhet för elsystem, främst tänkt för tillverkare av specialmaskiner i krävande miljöer där de oplanerade stillestånden måste vara lika korta som sällsynta, t.ex. i skogen, på byggen eller i gruvor.

Läs mer om riFuse här.

riCab är en standardiserad, moduluppbyggd, förarhytt för olika typer av maskiner. Hytten är i grunden så pass standardiserad att den går att tillverka rationellt i serie, och därmed till en fördelaktig kostnad, men fortfarande genom sin moduluppbyggnad flexibel och tillräckligt anpassningsbar för att passa behoven hos mindre tillverkare av bl.a, olika specialmaskiner för lantbruket.

Läs mer om riCab här.

© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.