Mechanics

Som ett naturligt komplement till elsystem- och elektroniktillverkningen har Rimaster idag egen utveckling och tillverkning av olika typer av mekaniska produkter och produkter av tunnplåt. Rimaster kan erbjuda en avancerad maskinpark, som ger goda möjligheter till kostnadseffektiv produktion även i små serier. Konstruktion och beredning sker i normalfallet helt integrerat med hjälp av CAD/CAM.

Rimaster har också lång erfarenhet av uppdragstillverkning, vilket även innefattar monteringav el, elektronik och mekanik, lagerhållning och leverans till slutkund av allt från truckhytter till kontorsmaskiner.
© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.