Electrosystems

Med design, utveckling och tillverkning av elsystem som kärnverksamhet, har Rimaster en lång och omfattande erfarenhet av utveckling och produktion av signalkablage, batterikablage, elskåp och kontrollpaneler för de mest skiftande verksamheter.

Rimaster kan erbjuda olika varianter av produktion, allt från små serier med en hög grad av flexibilitet till volymproduktion, fortfarande med en flexibilitet. Detta tack vare att vi har egna produktionsresurser i Sverige, Polen och Kina.
© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.