Electronics  

Med en lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika typer av elektronik, bl.a. ytmonterade kretskort, kan Rimaster erbjuda allt från enstaka kretskort till utveckling och tillverkning av färdiga produkter. Rimaster är med sin rationella produktionsorganisation en naturlig och kostnadseffektiv partner för högprofilerade elektronikprodukter i små serier.

Läs även vårt produktblad här

Sommaren 2013 presenterades också riFuse, som är en egenutvecklad digital styr- och kontrollenhet för elsystem, främst tänkt för tillverkare av specialmaskiner i krävande miljöer.

Läs mer om riFuse här.
© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.