Rimaster Development

Development

Produktområdet “Development” erbjuder stöd vid bl.a. utveckling och konstruktion av såväl komponenter som system, och bistå med att ta din produkt från idéstadiet till tillverkning och leverans.

Vi är helt oberoende och har en omfattande erfarenhet av utveckling av främst elsystem, elektronik och komplexa system, men vi arbetar också med mekanik och ”mekatronik”. Vi kombinerar ett allmänt systemkunnande med god kunskap om marknadens krav och arbetar vid behov nära Rimasters övriga produktområden.

Vi har även en lång erfarenhet av bl.a. komponentval, metodutveckling och tillverkningsprocesser och kan även bistå med t.ex. implementering eller anpassning av olika CAD/CAM-verktyg.
© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.