Marknadssegment och referenser

Vi strävar efter att ha en kundbas med globala industriella produktägare inom två marknadssegment, baserade på slutprodukter och applikationer.

Specialfordon

• Materialhantering
• Gruv- och byggindustri
• Skog och jordbruk

 

 


Industriella system

• Automations- & kontrollsystem
• Kommunikationssystem
• Förnybar energi

 

 


© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.