Rimaster – till kundernas tjänst i mer än 30 år

Rimaster är ett privatägt företag som startades 1982.

 

Från början inriktades tillverkningen mot mekaniska produkter av olika slag, från verktygsvagnar till sopmaskiner, kompletterat med uppdragstillverkning för externa kunder. Företaget växte stadigt, och verksamheten breddades till att omfatta även tillverkning och montering av elektronik och elsystem. I början av 1990-talet var det Rimasters kärnverksamhet, där telekomföretaget Ericsson var huvudkunden.

När Ericsson, som en följd av den globala telekom-krisen i början av 2000-talet, minskade sin verksamhet, påverkade det naturligtvis också underleverantörerna och Rimaster beslöt att framgent satsa på att utveckla och tillverka elsystem för, framförallt, olika typer av maskiner och specialfordon. ”Special Vehicles” är också fortfarande ett av företagets fokusområden.

 

Över tiden har Rimaster haft förmånen att växa långsiktigt, framförallt genom en stabil försäljningsutveckling men också genom några strategiska förvärv. Några av de viktigare är när Rimaster 2003 inledde produktion i Polen, 2008 när ElectroSystem-gruppen i Söderhamn förvärvades samt när verksamheten i Kina inleddes, även det 2008.

Redan 2007 förvärvades vad som i dag är Rimaster Development respektive Rimaster Cab & Mechanics och därmed inleddes resan mot att bli en i det närmaste komplett leverantör av produkter och tjänster.

 

Under hösten 2010 fortsatte så expansionen, nu med öppnandet av ett försäljnings- och servicekontor i Belgien för Benelux-marknaden och våren 2014 öppnades också ett kontor i Frankrike för att underlätta en fortsatt expansion i västra Europa men även för att befästa Rimasters position som ett globalt företag med lokal närvaro.

 

2013 tog så Rimaster ytterligare ett kliv uppåt i ”värdekedjan” då de två första egenutvecklade produkterna presenterades; ”riFuse”, som är en ny, revolutionerande digital elcentral avsedd främst för avancerade specialmaskiner, och ”AgriCab” som är en flexibel, moduluppbyggd standardhytt för bl.a. lantbruksmaskiner.

© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  | info@rimaster.com
Våra mejladresser är alltid fornamn.efternamn@rimaster.com där å och ä ersätts med a och ö ersätts med o.